Tilbake til hovedsiden
INNHOLD


1. Forord

2. Nytenkninger

3. Kompetanse

4. Naturkrefter
Bølger
Vind
Strøm

5.Valg av brygger
Plassering
Bryggetype

6. Leverandører
A-Leverandører
B-Leverandører
C-Leverandører
Leveranser

7. Trebrygger
Pontonger
Forankring
Tilleggsutstyr
Tredekke
Ramme

8. Betongbrygger
Betong
Isopor
Armering
Koblinger
Fendring
Feilkonstruksjoner
..... Forankring
..... Sammenkobling
..... Støpt bunn

9. Bølgedempere
Betong
Isopor
Armering
Bredde
Vekt
Lengde
Høyde
Bevegelser
Kostnader

10. Utliggere
Pontong
Konstruksjon
..... Krav til utliggere
Fortøyningsbom
..... Dekke
..... Fendring
Gangbom
..... Dekke
..... Fendring

11. Forankring
Valg av matrialer
..... Kjetting
..... Tau
..... Sjakler
..... Kauser
..... Wireklemmer
..... Lodd
..... Moringer
Forankringsmetoder
..... Splittforankrig
..... Splitt/Bølgebr.
..... Kryssforankring
..... Lengde for.tay

12. Landganger
Fastland til brygge
Brygge til brygge

13. Diverse utstyr
Belysning
Ferskvann
Strøm
Bobleanlegg

14. Økonomi
Kvalitetsforskjeller
Avanse
Driftsutgifter
Monteringskost.
Transport
Vedlikeholdsutgifter

15. Begroing
Artsrikdom
Brygger
Forankringsmatriell

16. Betong
Overdekning
Kjemisk nedbryting
Frostnedbryting
Armeringskorrosjon
..... Karbonatisering
..... Kloridinntr.
..... Korr.prosessen
..... Korr.hastigheten
Overbelastning
Tilsetningstoffer
..... A-Stoffer
..... P-Stoffer

17. Isopor

18. Skader
Kontrolerte brudd
Slitasjeskader

19.-----
20.-----

Tilbake til hovedsiden