Prosjektering


Tilbake til hovedsiden.Bilde 1.
Kaifront
Kaifront

Bilde 2. kaifront
Kaifront
Kaifront

Skisse 1.
Snitt av bryggekobling.
Bryggekobling

Skisse 2.
Skisse landfundament for landgang.
Landfundament

Skisse 3.
Skissen viser et forankringsystem med en dødmann som hele tiden holder bryggen i posisjon.
Forankring

Skisse 4.
Her ser vi et middels bryggeanlegg lagt ut fra en molo. Bølgebrytere ligger rundt og betongflytebrygger med utliggere ligger beskyttet inne i havnen.
Marina

Skisse 5.
Skissen viser brygger i en T-formasjon med bølgebryter ytterst.
T-Formasjon

Skisse 6.
Betongbrygger som ligger paralelt med land.
Langsg‘ende brygge

Skisse 7.
1 Brygge med 6 plasser og mulighet for tilsvarende på andre siden.
Langsg‘ende brygge

Skisse 8.
2 Betongbrygger med 16 plasser.
Langsg‘ende brygge

Skisse 9.
3 Betongbrygger med 18 plasser.

Skisse 10.
1 Betongbrygge med 8 plasser.

Skisse 11.
2 pirer med båtplasser plasser.

Skisse 12.
Monsterbrygge forankringsplan til kaisøyler.

Skisse 13.
Kombinert bølgebryter og utliggere.

Skisse 14.
Forankringsplan 4 brygger inners i bukt.

Skisse 15.
Bølgebryter med normale brygger bak.

Skisse 16.
Bevegelse i forankringstau (1).

Skisse 17.
Bevegelse i forankringstau (2).

Skisse 18.
Moloarangement.

Skisse 19.
Bevegelse i forankringstau (2).

Skisse 20.
Forankringsplan.

Skisse 21.
Forankringsplan brygger langs land.

Skisse 22.
Forankringsplan i elveos.

Skisse 23.
Forankringsplan monsterbrygger.

Skisse 24.
Paralelle pirer med utliggere.

Skisse 25.
Målsatt betongbrygge.

Tilbake til hovedsiden