Produksjon

Prod. 1 Mobilt sveiseverksted. Prod. 2 Sveising av utliggere.
Prod. 3 Støping av brygger. Prod. 4 Sveising av 10 m landgang.
Prod. 5 Nye brygger klar til transport. Prod. 6 Utliggere til galvanisering.
Prod. 7 Utliggere ferdig galvanisert. Prod. 8 Sveising av landgang.
Prod. 9 rekkverk. Prod. 10 rekkverk.
Prod. 11 rekkverk. Prod. 12 rekkverk.
Prod. 13 rekkverk. Prod. 14 rekkverk.